Top

Boguszowe sentencje i wypowiedzi

Manifest GRUPY 55

OBRAZ nie jest powodem delektacji estetycznej, nie jest ozdobą wnętrza. OBRAZ jest sumą znaków plastycznych, którymi malarz utrwala swoją myśl – jest prowokacją, winien zmusić odbiorcę do myślenia”(1955)

W katalogu szczecińskim GRUPY 55 zamieszczono wypowiedź Mariana Bogusza

„Malarstwo jest plastycznym wrażaniem myśli artysty. Malarstwo jest manifestacją określanego przeżycia psychicznego i światopoglądu. Myślenie, a nie widzenie jest motorem plastyka”

Katalog wystawy Galerii Krzywe Koło z 19 stycznia 1957 roku

„(…) nie chodzi tylko o malarskie transponowanie zewnętrznych właściwości przedmiotu-pozostawmy to fotografom. Współczesny plastyk pragnie przekazać nie tylko swoje wrażenia wzrokowe obserwując kolor i formę w naturze, pragnie wyrazić środkami plastycznymi swój stosunek do życia, do najistotniejszych problemów naszych czasów. A wiec pełen zaangażowanie świadomości twórcy. A wiec kontrola myśli nad widzeniem. Oko jest narzędziem myśli z wyobraźni. Plastyka nowoczesna winna być plastyką intelektualną, a nie wrażeniową”