Top

Teksty o Boguszu

Marian Bogusz był postacią niezwykle ważną dla dziejów polskiej sztuki połowy XX wieku. Jako wybitny malarz, ale przede wszystkim jako animator życia artystycznego. Nie było i nie ma równego mu bezinteresownością, pomysłowością i pasją. Jego zasług dla rozwoju awangardowej sztuki polskiej w latach bezpośrednio powojennych, a później w drugiej połowie lat 50-tych i następnym dziesięcioleciu nie da się przecenić.

Współpraca Mariana Bogusza i Zbigniewa Dłubaka w nowej, powojennej rzeczywistości zaowocowała powołaniem (wraz z Kajetanem Sosnowskim) Grupy 55. W 1956 roku natomiast, dzięki staraniom Bogusza, otwarta została warszawska Galeria Krzywe Koło, w której swoje prace pokazywali m.in. artyści Grupy 55 oraz Stefan Gierowski właśnie.