Top
Title Image

Kontakt

Muzeum Regionalne w Pleszewie

Posiadamy jedną z największych kolekcji dzieł Mariana Bogusza. Zapraszamy środowiska naukowe, krytyków, studentów, uczniów oraz osoby prywatne

Marian Bogusz był postacią niezwykle ważną dla dziejów polskiej sztuki połowy XX wieku. Jako wybitny malarz, ale przede wszystkim jako animator życia artystycznego. Nie było i nie ma równego mu bezinteresownością, pomysłowością i pasją. Jego zasług dla rozwoju awangardowej sztuki polskiej w latach bezpośrednio powojennych, a później w drugiej połowie lat 50-tych i następnym dziesięcioleciu nie da się przecenić. Był niewyczerpanym źródłem pomysłów na twórczą mobilizację środowisk artystycznych. Był pomysłodawcą i realizatorem nowych, niekonwencjonalnych form działalności.

Bogusz wciąż szukał w malarstwie nowych środków wypowiedzi. Poszczególne fazy jego twórczości trwały krótko – dwa, trzy lata. Porzucał potem wypracowaną oswojona formułę zwracając się ku nowej, ale nie na długo. W naturze artysty leżał wieczny niepokój i niedosyt, który kazał mu wciąż poszukiwać czegoś nowego. Stąd tyle zmiennych faz w jego sztuce i nowych eksperymentów, także z różnymi materiałami. Stąd też w początku lat 70- tych sięga po aluminiowa blachę.

Kontakt & Wystawy

Adam Staszak

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie
Tel. 62 74 28 359
Email: adam.staszak(at)muzeum.pleszew.pl

Iwona Wieruszewska

Dokumentalista Muzeum Regionalnego w Pleszewie
Tel. 62 74 28 359
Email: iwona.wieruszewska(at)muzeum.pleszew.pl

Dane Osobowe – pamiętaj, że je podajesz

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Pleszewie, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew.

Celem zbierania danych jest udzielenie informacji jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami w sprawach: podjęcia u nas pracy lub (i) świadczonych przez nas usług lub (i) produktów przez nas oferowanych lub (i) złożenia skargi albo uwagi dotyczącej usług lub produktów przez nas oferowanych lub (i) współpracy biznesowej lub (i) kontaktu w innym przedmiocie określonym przez Panią/Pana.

Informacje dotyczące przysługujących Ci praw , w tym praw do: usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu oraz pozostałe informacje wymagane prawem zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu odpowiedzi, załatwienie Pani/Pana sprawy.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności. Kliknij TUTAJ
Koniecznie przeczytaj dokument „Obowiązek informacyjny” Kliknij TUTAJ
Formularz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kliknij TUTAJ