Top

Fundacja Gierowskiego

Zbiory Mariana Bogusza

Fundacja Gierowskiego

Wystawa „Bogusz ”
Luty 2017
Fundacja Stefana Gierowskiego

10 lutego br. o godz. 19.00 w Warszawie otwarto nową siedzibę Fundacji Stefana Gierowskiego przy ul. Kredytowej 9. Swoją działalność Galeria rozpoczęła od prezentacji wystawy malarstwa Mariana i Zbigniewa Dłubaka.

Artyści spotkali się jako więźniowie obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Tam planowali, szkicowali zakazaną sztukę awangardową. Po wyjściu z obozu zrealizowali swoje marzenia, współtworząc polską sztukę nowoczesną.

Muzeum Regionalne w Pleszewie udostępniło na wystawę 20 prac Mariana Bogusza, za co serdecznie dziękowała podczas otwarcia Prezes Fundacji Zuzanna Sokalska.

Ponadto na wystawie znalazły się prace wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie oraz ze zbiorów prywatnych.